MISTÄ LIIKKEELLE UUDEN VASUN KANSSA?

Uudistuvan VASUn valtakunnallisena tavoitteena on luoda yhä paremmat edellytykset kasvatus- ja opetustyölle, lasten hyvinvoinnille ja oppimiselle sekä kestävälle tulevaisuudelle. Lisäksi tavoitteena on kirkastaa varhaiskasvatuksen merkitystä osana lapsen elinikäistä kasvun ja oppimisen polkua sekä kehittää varhaiskasvatuksen laatua valtakunnallisesti.

Käytännön varhaiskasvatustyössä ja sen johtamisessa painopisteinä ovat lapsen osallisuuden, leikin ja kasvattajien ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Tarjoamme Vasun uudistamistyön tueksi seuraavia koulutusvaihtoehtoja:

LAPSEN VASU JA PEDAGOGISEN TOIMINNAN SUUNNITTELU
(Toteutustapa joko kokopäivän (6-7h) tai puolen päivän (3-3,5h) mittaisena,
tai 1,5h luentona, jossa tarkastelun kohteena 1-2 koulutuksen teemaa)

Miten uusi vasu kirjoitetaan? Mitä tarkoittavat toiminnalle asetettavat tavoitteet? Mitä lapsen vahvuudet ovat ja mistä ne tunnistaa? Entä kuinka yksittäisistä lasten vasuista laaditaan koko ryhmän pedagogisen toiminnan painopisteet?
Koulutuksen tavoitteena on tarkastella Lapsen vasun suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin prosessia ja sen merkitystä ryhmävasun/toimintasuunnitelman lähtökohtana ja määrittäjänä. Koulutuksessa avataan myös pedagogisen havainnoinnin ja dokumentoinnin mahdollisuuksia.

Kouluttajana Kirsi Järvinen

Koulutuksen teemoja:

• Lapsen vasuprosessi – mistä liikkeelle?
• Lapsen vahvuudet ja niiden tunnistaminen
• Pedagogiselle toiminnalle asetettavat tavoitteet
• Lapset mukaan dokumentointiin ja arviointiin
• Lasten vasut pedagogisen toiminnan lähtökohtana
• Kohti uudistuvaa toimintakulttuuria!


VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN
KEHITTÄMINEN JA VAHVISTAMINEN
(Toteutustapa joko kokopäivän (6-7h) tai puolen päivän (3-3,5h) mittaisena,
tai 1,5h luentona, jossa tarkastelun kohteena 1-2 koulutuksen teemaa)

Kouluttajana Kirsi Järvinen tai Petteri Mikkola

Varhaiskasvatuksen pedagogisessa johtamisessa keskeistä on tavoitteiden ja työtapojen määrittely riittävän konkreettisella tasolla ja siten, että ne siirtyvät toimiviksi ja innostaviksi arjen käytännöiksi.
Koulutuksessa tarkastellaan pedagogisen johtamisen ja kehittämisen rakenteita, ja niiden merkitystä toiminnan laadun kehittämisessä.

Koulutuksen teemoja:

• Uuden varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet ja toteuttaminen
• Pedagogisen johtamisen rakenteet
• Tavoitteiden ja toteuttamisen konkretisoiminen
• Ammatillisen osaamisen johtaminen
• Päivittäisjohtaminen - yksilöiden ja tiimien ohjaaminen
• Uskallus puuttua ja johtaa
• Arviointi ja kehittäminen

Lisätietoja: kirsi.jarvinen (at) pedatieto.fi