ELTO JA ARJEN PEDAGOGIIKKA

Mikä rooli varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on ja voisi olla pedagogiikan kehittämisessä?

Erityislastentarhanopettajan työssä oman roolin ja tehtävän hahmottaminen on jatkuva prosessi, jossa keskeiseksi nousee kyky tunnistaa ja vahvistaa omaa pedagogista ja ammatillista työotettaan. Varhaiskasvatuksen, kuntoutuksen ja perhetyön yhteensovittamisen ohella ELTOlla on merkittävä rooli myös henkilöstön ohjaajana ja kannustajana.
Koulutuspäivän painopiste ja tavoite liittyy erityislastentarhanopettajan työn haasteiden tarkasteluun.

Kohderyhmä: Erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö (ELTOt, KELTOt, RELTOt) ja esimiehet

Kouluttajat
Kirsi Järvinen LTO, työnohjaaja ja/tai Petteri Mikkola LTO, työnohjaaja

Koulutuspäivän teemat:
  • Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset haasteet ja mahdollisuudet
  • Erityisopettajan roolit ja tehtävät varhaiskasvatuksessa
  • "Jos olisi taikasauva" eli miten kohdata omaan työhön kohdistuvat odotukset ja vaatimukset
  • Mistä aineksista arjen hyvä pedagogiikka rakennetaan?
  • Kuinka puuttua jos perustyö ontuu?
  • Ammatillisuus ja arjen pedagogiikka
  • Mihin suuntaan ELTOn työtä tulee kehittää?

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous tästä

Lisätietoja: Kirsi Järvinen kirsi.jarvinen (at) pedatieto.fi