Työnohjaajamme

Kirsi Järvinen

Kirsi Järvinen

Minulla on pitkä kokemus varhaiskasvatuksen henkilöstön, ammattiryhmien, esimiesten ja työyhteisöjen työnohjauksesta sekä erilaisten kehittämisprosessien ohjauksesta. Ohjaustapani on ratkaisukeskeinen, keskusteleva, kuunteleva ja lämmin. Minulle on tärkeää löytää aito ja elävä yhteys ihmisiin ja ryhmiin, joiden kanssa työskentelen. Työnohjauksessani korostuu perustehtävän tarkastelun ohella myös työniloon, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvät teemat. Menetelminä käytän keskustelun ohella myös toiminnallisia menetelmiä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Ota yhteyttä: kirsi.jarvinen (at) pedatieto.fi tai
p. 0400 860530

Petteri Mikkola

Petteri Mikkola

Olen toiminut pitkään työnohjaajana, konsulttina ja kouluttajana -ensin oman päiväkodinjohtajan työni ohella ja vuodesta 2011 päätoimisena. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaamisen lisäksi olen toiminut työnohjaajana ja konsulttina myös muilla sektoreilla. Mielestäni työelämässä tarvitaan yhteisiä sopimuksia ja rakenteita, jotka vahvistavat rajoja ja auttavat työyhteisöä pysymään perustehtävässä sekä muistamaan työn merkitykset. Pitkä kokemus johtamisesta ja kehittämisestä näkyy työssäni taitona havainnollistaa asioita käytännönläheisellä tavalla.

Ota yhteyttä: petteri.mikkola (at) reilaconsulting.fi tai
p. 040 5351941


Johanna Heikkinen


Johanna Heikkinen

Työnohjausprosesseissani kulkee mukana vahva kokemukseni työhyvinvoinnista, ryhmä- ja organisaatiodynamiikasta ja myös tunnetyöskentelystä. Olen 100% läsnä tilanteissa ja vien ohjausta aktiivisesti ja jämäkästi eteenpäin, tukien ja haastaen. Erikoisalueitani ovat stressinhallinta, muutostilanteet, johtaminen ja vaativan asiakastyön ohjaus. Isoimpana asiakasryhmänä lasten- ja lapsiperheiden kanssa työskentelevät. Minulla on varhaiskasvatuksen johdon työnohjauskokemusta jo kymmenen vuoden ajalta. Suosittu Tarinatehtaan koulutukseni on "Mielentaidot- keinoja stressinhallintaan ja työhyvinvointiin".

Tulen mielelläni keskustelemaan tarpeistanne ja esittäytymään!
Ota yhteyttä: johanna.heikkinen@tarinatehdas.fi
p.050-5353 353.
Kts lisää www.tarinatehdas.fi