KIRJAVALIKOIMAMME


Kirsi Järvinen - Petteri Mikkola:
OLETKO SÄ MEIDÄN KAA?- näkökulmia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen varhaiskasvatuksessa

Uudessa ja odotetussa kirjassa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: mitä osallisuus ja yhteisöllisyys tarkoittavat lapsen elämässä? Miten ryhmästä kehittyy turvallinen yhteisö? Miten leikki tukee sosiaalisten taitojen oppimista? Millaista osaamista kasvattajilta vaaditaan ja miten tätä kaikkea johdetaan?

ISBN 978-952-67427-3-1
1. painos 2015 84 sivua
Tarjoushinta 16.12.2016 asti 25€ (norm. 30€) (sis. alv 10%). Toimituskulut sisältyvät hintaan! Tee tilaus tästä

Marjaana Gyekye - Päivi Nikkilä:
ARVIOINTIYMPYRÄ - oppimisen mahdollisuudet näkyviin

Mitä varhaiskasvatuksessa oikeasti tehdään? Painotetaanko toiminnan suunnittelussa mahdollisuuksia vai viikko-ohjelmaa? Tietävätkö kasvattajat, miten suunnitelmat lopulta toteutuvat tai jäävät toteutumatta varhaiskasvatuksen arjessa? Arviointiympyrän avulla kasvattajat pystyvät arvioimaan ja selkiyttämään toiminnalleen asettamia tavoitteita sekä kehittämään koko oppimisympäristöä.

ISBN 978-952-67427-2-4 (2.painos 2014 84 sivua)
Tarjoushinta 16.12.2016 asti 15€ (norm.25) (sis.alv 10%) Toimituskulut sisältyvät hintaan! Tee tilaus tästä

Tee tilaus tästä!Petteri Mikkola - Kirsi Nivalainen (nyk. Järvinen)
LAPSELLE HYVÄ PÄIVÄ TÄNÄÄN - Näkökulmia 2010-luvun varhaiskasvatukseen

Kasvatusajattelun muutos ja varhaiskasvatussuunnitelmatyö ovat nostaneet työn keskiöön vuorovaikutuksen, leikin ja lapsen hyvinvoinnin. Kirjassa tarkastellaan päiväkotityön traditioita ja työn kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia. Painopisteen siirtäminen toiminnan suunnittelusta vuorovaikutuksen tutkimiseen, vahvistaa työyhteisön pedagogista tietoisuutta.

ISBN 978-952-92-6028-7 (6. painos 2013 92 sivua)
Tarjoushinta 16.12.2016 asti 20€ (norm. 28)(sis.alv 10%) Toimituskulut sisältyvät hintaan! Tee tilaus tästä