Koulutuspäivä: Oletko sä meidän kaa?

Kuinka vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä varhaiskasvatuksessa?
Lapsen suhde osallisuuteen on hyvin käytännöllinen. Osallisuus toteutuu kun lapsi kokee kuuluvansa ryhmään ja tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Osallisuus toteutuu kun lapsi saa tehdä valintoja ja osallistua päätöksentekoon. Lapsiryhmän myönteisyys ja "me-henki" eivät synny sattumalta vaan ryhmäytymistä ja lasten välisten suhteiden rakentumista tulee tietoisesti ohjata. Pienryhmätoiminta, leikkipedagogiikka ja kasvattajien sensitiivinen työtapa ovat avaimia osallisuuden toteuttamiseen.

Koulutus on mahdollista toteuttaa myös osapäiväisenä.

Kouluttajina
Kirsi Järvinen Lto, työnohjaaja, kouluttaja
Petteri Mikkola Lto, työnohjaaja, kouluttaja


Koulutuspäivän teemat:

  • Osallisuuden tavoitteet ja toteuttaminen
  • Osallisuus ja arjen valinnat
  • Millaisena näemme lapsen - "tavallinen vai ainutlaatuinen?"
  • Lapset mukaan toiminnan suunnitteluun
  • Pienryhmätoiminnan kehittäminen
  • Lasten yhteisöllisyys ja ryhmän merkitys
  • Leikin merkitys sosiaalisten suhteiden rakentajana
  • Leikin tukeminen ja rikastaminen
  • Pedagoginen sensitiivisyys
  • Mitä osallisuuden toteuttaminen vaatii?

Lisätietoja: kirsi.jarvinen (at) pedatieto.fi p. 0400 860530
Kiinnostuitko? Jätä tarjouspyyntö tästä

Tulosta PDF-muodossa