LEIKKI JA LEIKKIPEDAGOGIIKKA - koulutukset

Leikissä lapsi jäsentää oman kehityksensä kannalta tärkeimpiä emotionaalisia ja sosiaalisia kokemuksiaan. Vaikka leikki ja lapsen leikkitaitojen tukeminen ovat käsitteinä ja ihanteina olleet varhaiskasvatuksessa tärkeitä, jäävät leikin mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa usein hyödyntämättä. Mistä leikissä on kysymys ja miten leikin edellytyksiä on mahdollista kehittää? Koulutuspäivän tavoitteena on avata leikin merkitystä ja vahvistaa kasvattajien luottamusta leikin mahdollisuuksiin lapsen ajattelun, itsetunnon ja oppimisen vahvistajana.

Koulutuksen toteuttamisvaihtoehdot:
 • Luentopainotteinen koko- tai osapäiväkoulutus (soveltuu myös suuremmalle osanottajamäärälle)
 • Osallistava kokopäiväinen koulutus, joka koostuu alustuksista ja ryhmätyöskentelystä (max. 30 osallistujalle)
 • Osallistava koulutusprosessi (3-4 kertaa), joka mahdollistaa leikkipedagogiikan konkretisoimisen ja kehittämisen omassa työtiimissä
 • Koulutuspäivä tai koulutusprosessi perhepäivähoitajille

Kouluttaja: Kirsi Järvinen Lto, työnohjaaja

Koulutuksen sisältöjä:
 • Leikin merkitys ja voima
 • Leikki ja oppiminen
 • Leikki syntyy ja kehittyy vuorovaikutuksessa
 • Leikki yhdistää! - sosiaalisten suhteiden näkökulma
 • Leikin tukeminen ja rikastaminen
 • Kuinka yhdistää leikin rytmi ja arki?
 • Leikkivä aikuinen!

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous tästä
Tulosta sivu PDF-muodossa

Lisätietoja kirsi.jarvinen (at) pedatieto.fi