TIIMILLE HYVÄ PÄIVÄ TÄNÄÄN - KOULUTUKSET

Tiimityö on vakiintunut ja mielekäs työtapa varhaiskasvatuksessa. Parhaimmillaan se on innostavaa, osaavaa ja sitoutunutta yhteispeliä - heikoimmillaan yksinäistä, näköalatonta puurtamista kireässä ja ilottomassa ilmapiirissä. Varhaiskasvatuksen laatu on ennen kaikkea kasvattajayhteisöjen vuorovaikutuksen ja pedagogisen ymmärryksen laatua.
Toimivassa tiimissä vastuu toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista on yhtä aikaa sekä yhteistä että henkilökohtaista. Työhönsä aidosti sitoutunut ja yhteen hiileen puhaltava kasvattajatiimi tarjoaa lapsille turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut arvot, painotukset ja päämäärät viitoittavat työn kehittämisen suuntaa. On tiedettävä, millaisia konkreettisia asioita tavoitellaan ja arvioidaan. Kasvattajalle tiimissä työskentely tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittää omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa ja läsnä.

Kouluttajat
Kirsi Järvinen Lto, työnohjaaja
Petteri Mikkola Lto, työnohjaaja, organisaatiokonsultti


1. TIIMILLE HYVÄ PÄIVÄ TÄNÄÄN - PROSESSIKOULUTUS (3-5pv.)
Prosessikoulutus on suunnattu yksittäisen tiimin tai koko työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on syventää kasvattajien pedagogista osaamista ja tiimityötaitoja. Koulutusote on osallistava ja keskusteleva. Koulutukseen liittyy välityöskentelyä.

Koulutuksen teemoja

 • Ammatillinen kasvu ja oppiminen yksilö- tiimi- ja yhteisötasolla
 • Ammatillisuus ja persoonallisuus tiimityössä
 • Yhteisten tavoitteiden konkretisoiminen
 • Pedagoginen vastuu - kuka tiimiä johtaa?
 • Tiimisopimus ja tiimin tavoitteet
 • Arviointi, palaute ja ammatillinen "puuttuminen ja puheeksi ottaminen"
 • Tiimin vuorovaikutus

2. TIIMILLE HYVÄ PÄIVÄ TÄNÄÄN - KOULUTUSPÄIVÄ tai LUENTO

Koulutuspäivän/Luennon tavoitteena on "herätellä" ja avata tiimityön merkitystä ja keskeisiä kehittämisen kohteita. Koulutuspäivä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden reflektoida omaa tiimiosaamistaan. Koulutus on luentotyyppinen.

Koulutuksen teemoja:

 • Ammatillinen kasvu ja oppiminen yksilö- tiimi- ja yhteisötasolla
 • Ammatillisuus ja persoonallisuus tiimityössä
 • Pedagoginen vastuu - kuka tiimiä johtaa?
 • Tiimisopimus ja tiimin tavoitteet
 • Arviointi, palaute ja ammatillinen "puuttuminen ja puheeksi ottaminen
 • "Tiimin vuorovaikutu
Kiinnostuitko? Pyydä tarjous tästä

Tulosta sivu PDF-muodossa

Lisätietoja: kirsi.jarvinen (at) pedatieto.fi